ความเป็นมา


บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ หรือ Winner”) ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารนำโดยนายเจน วองอิสริยะกุล ดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายวัตถุดิบ ส่วนผสม และเคมีภัณฑ์อาหาร ที่ใช้ในการแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ วัตถุดิบ ส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร (Food Ingredient) และสารเติมเเต่งและสารเสริมสร้างคุณสมบัติของอาหาร (Food Additive) จากแหล่งกำเนิดทั่วโลก เช่น แป้งมันฝรั่ง แป้งโมดิฟายด์ แป้งสาลี ไข่ผง สารให้ความเหนียว สารให้ความคงตัว ผงโกโก้ วัตถุกันเสีย สารให้ความหวานแทนน้ำตาล และเคมีภัณฑ์อาหารอื่นๆ

ในปี 2547 บมจ. วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ได้ขยายการดำเนินธุรกิจด้วยการเข้าซื้อโรงงานเพื่อใช้เป็นสายการผลิตสารเติมแต่งและสารเสริมสร้างคุณสมบัติอาหาร และสารผสม (Premix) ได้แก่ น้ำตาลไอซิ่งและน้ำตาลที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผงฟู (Baking Powder) สารเสริมสร้างคุณสมบัติของอาหารให้มีความนุ่มหรือเหนียว และสารปรุงแต่งรสชาติอาหาร (Seasoning) เป็นต้น

ด้วยความเชี่ยวชาญและชำนาญของบริษัทฯ ในการจัดหาวัตถุดิบ และเคมีภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ประกอบกับบริษัทฯ มีฐานพนักงานขายที่แข็งแกร่งเข้าใจในธุรกิจของลูกค้าทำให้สามารถสรรหาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายได้หลากหลายขึ้น และขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อบริโภคภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ได้แก่ ป๊อปคอร์นสำหรับไมโครเวฟ ตราป๊อปซีเคร็ต (POP SECRET) ธัญพืชแท่ง ตราเนเจอร์ วัลเล่ย์ (Nature Valley) แป้งเบเกอรี่สำเร็จรูป ตราเบ็ตตี้ คร๊อกเกอร์ (Betty Crocker) แยมผลไม้ ตราสตรีมไลน์ (Streamline) น้ำผลไม้ตรา ฮาร์วีย์ เฟรช (Harvey Fresh) เป็นต้น โดยการจัดส่งผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าปลีกดั้งเดิม (Traditional Trade) และได้ขยายฐานลูกค้าไปสู่ผู้ให้บริการทางด้านอาหาร หรือลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง (Food Service / HoReCa : Hotel, Restaurant & Catering) และผู้ค้ารายย่อยอื่น ๆ เป็นต้น

 

 

พัฒนาการที่สำคัญ

ปี

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ

2526

ก่อตั้งบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท

2532

ก่อสร้างคลังสินค้าทั่วไป บนที่ดินพื้นที่รวม 2 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราด เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ

2547

บริษัทฯ ได้เข้าซื้อโรงงานที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน   บนที่ดินเนื้อที่รวมประมาณ 5 ไร่  โดยมีพื้นที่ใช้สอยโรงงาน 2,100 ตารางเมตร  เพื่อใช้เป็นสายการผลิตสารเติมแต่งและสารเสริมสร้างคุณสมบัติอาหาร และสารผสม (Premix)

2550

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 จาก TUV NORD CERT GmbH (“TUV”)  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550

2551

บริษัทฯ ได้ก่อสร้างคลังสินค้าทั่วไปแห่งที่ 2  และคลังสินค้าพิเศษ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น  บนที่ดินเนื้อที่รวมประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราด เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2552

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices : GMP) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552

2553

บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 จาก SGS United Kingdom Ltd. (“SGS”)  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553

บริษัทฯ ได้ขยายพื้นที่คลังสินค้าทั่วไปแห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราด เพิ่มเติมอีกประมาณ 1 ไร่ เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจค้าปลีก โดยเพิ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารประเภทพร้อมรับประทานผ่านร้านค้าของบริษัทฯ ในรูปแบบร้านกาแฟและเบเกอรี่  ภายใต้แบรนด์ “Delice”  โดยร้าน Delice สาขาที่ 1 ตั้งอยู่ที่อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ สาทร และ สาขาที่ 2 ตั้งอยู่ที่โครงการพาร์คเลน เอกมัย

2555

บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงงานผลิตสารเติมแต่งและสารเสริมสร้างคุณสมบัติอาหาร เบเกอรี่และเครื่องดื่ม และสารผสม (Premix)  ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ  และรับจ้างผลิตสารผสม (Premix)    บนที่ดินบริเวณเดียวกันกับโรงงานเดิม  ที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ทำให้มีพื้นที่ใช้สอยของโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 4,700 ตารางเมตร

บริษัทฯ ขยายสาขาของร้าน Delice เป็นสาขาที่ 3  ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะพรอมานาด  รามอินทรา

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 78 ล้านบาท  โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน  780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อใช้ในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่   1 /2556  เมื่อวันที่ 29  มีนาคม 2556 ได้มีมติให้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  และมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78 ล้านบาทเป็น 100 ล้านบาท  พร้อมกับเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท  ซึ่งบริษัทฯ ได้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่   3 ตุลาคม 2556

บริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาวคิว (Hal-Q)  จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ขยายสาขาของร้าน Delice เป็นสาขาที่ 4   ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะ วอกล์ สาขาเกษตร – นวมินทร์   สาขาที่ 5  ตั้งอยู่ที่เทสโก้ โลตัส  สาขาศรีนครินทร์ และสาขาที่ 6 ตั้งอยู่ที่เทสโก้ โลตัส สาขาศาลายา

2557

บริษัทฯได้รับการรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรอง “ฮาลาล” จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำตามไอซิ่ง,น้ำตาลบด,เกลสซิ่ง ชูการ์, น้ำตาล โดนัท, ผงฟู, เบคเท็กซ์, วินซอฟท์ และวินกัม/p>

บริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาวคิว (Hal-Q)  จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัทฯ ตัดสินใจปิดทุกสาขาของร้าน Delice เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและคงไว้สาขาที่ 1 เพียงแห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ สาทร

2558

ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ERP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง Software ภายในบริษัทฯช่วยให้บริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2559

บริษัทฯได้ปรับปรุงและขยายร้าน Delice สาขาอาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ฯ ให้เป็นร้านเบเกอรี่คาเฟ่ เพื่อใช้เป็นหน้าร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯนำเข้าทุกประเภทและรองรับลูกค้า/คู่ค้าประเภทร้านค้าส่งที่ต้องการเยี่ยมชมสินค้าจริงหน้าร้าน

2560

เริ่มใช้งานจริง (Go live) ระบบ ERP อย่างเป็นทางการ และพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าโดยเปิดใช้งานร้านค้าออนไลน์ภายใต้ชื่อ WINNER & CO

บริษัทฯ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น โดยได้วางเงินมัดจำจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางแห่งหนึ่ง

2561

บริษัทฯปรับโครงสร้างองค์กร (Re-organization) เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรและให้สอดรับกับการปรับระบบการบริหารงานในภาพรวม

บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ OEM เครื่องสำอาง อาหารเสริมและเวชสำอาง