“วินเนอร์” รับรางวัลส่งเสริมงาน IR : mai Company Snapshot


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายเจน วองอิสริยะกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินเนอร์กรุ๊ปเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมงาน mai Fanzi Club 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ณ โรงแรมดุสิตพัทยา และได้รับมอบรางวัลส่งเสริมงาน IR : mai Company Snapshot จากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่ให้ความสำคัญในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสำคัญของบริษัทออกมาในรูปแบบ Company Snapshot อย่างต่อเนื่อง